Dit rapport is het resultaat van in oktober 2006 afgerond en in opdracht van het Milieu- en NatuurPlanbureau uitgevoerd onderzoek. Het bevat MKBA’s van zeventien cases bodemsanering en is destijds uitgebracht als niet-openbaar SEO-rapport nummer 953. In de huidige versie is door en onder verantwoordelijkheid van het Milieu- en NatuurPlanbureau een beperkt aantal cases geanonimiseerd. We hebben tevens de gelegenheid te baat genomen de algemene conclusies in beperkte mate aan te vullen.