Het Ministerie van Economische Zaken wil haar instrumentarium stroomlijnen en daartoe bestaande instrumenten heroverwegen. Dit rapport onderzoekt de welvaartseffecten van de financiële instrumenten op het gebied van buitenlands economisch beleid. Het instrumentarium is in deze studie consistent geanalyseerd in een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) waarin per instrument alle maatschappelijke kosten en baten in kaart zijn gebracht en in geld zijn gewaardeerd zodat een consistente vergelijking mogelijk is.