De arbeidsmarkt van fiscalisten is al tijden krap. De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) heeft daarom behoefte aan zicht op de arbeidsmarktpositie van hoogopgeleide fiscalisten die pas het onderwijs hebben verlaten. SEO Economisch Onderzoek voert in opdracht van de NOB drie jaar achtereen een onderzoek uit waarin die arbeidsmarkt wordt geschetst. Dit rapport is het laatste in de rij. Het kijkt naar de situatie anno 2010. Centraal in het rapport staat wederom de vraag: “Hoe heeft de uitstroom van jonge fiscalisten uit het hoger onderwijs zich in de afgelopen jaren ontwikkeld en hoe luiden de verwachtingen voor de nabije toekomst?” Net als in 2009 beantwoordt het rapport dit jaar ook de volgende vraag: “Wat zijn de recente ontwikkelingen in de in- en uitstroom van fiscaal personeel bij de kantoren?” Directe aanleiding voor deze toevoeging vormt het uitbreken van de economische crisis in de loop van 2008.