Resultaten
Ondanks de capaciteitsschaarste ontwikkelt het bestemmingenportofolio van Schiphol zich positief in 2019. Het aantal aangeboden bestemmingen vanaf Schiphol neemt toe met tien. Het aantal aangeboden bestemmingen neemt daarmee sterker toe dan op alle benchmarkluchthavens. De directe connectiviteit van Schiphol neemt toe met 1,7 procent. De luchthaven ontwikkelt zich daarmee gemiddeld in vergelijking met de andere luchthavens.

Daarentegen blijft de ontwikkeling van de indirecte connectiviteit en de hubconnectiviteit van Schiphol achter bij die van de benchmarkluchthavens. De indirecte connectiviteit van Schiphol stijgt met 1,3 procent in 2019. Dubai is de enige benchmarkluchthaven die er niet in slaagt de indirecte connectiviteit te vergroten. De indirecte connectiviteit van de andere benchmarkluchthavens stijgt sterker dan die van Schiphol. De hubconnectiviteit van Schiphol daalt met 2,9 procent. De hubconnectiviteit van Parijs Charles de Gaulle en Dubai daalt eveneens. De andere luchthavens noteren een toename van de hubconnectiviteit in 2019.

In vergelijking met de concurrentie is Schiphol goed verbonden met Indonesië, Taiwan en Brazilië. Naar India, Zuid-Afrika en Japan blijft de connectiviteit in vergelijking met de benchmarkluchthavens achter. Daarnaast is Schiphols verbondenheid met de belangrijkste intercontinentale Global Cities minder sterk dan die van de meeste benchmarkluchthavens. Tot slot hebben de Air France-KLM netwerken op Schiphol en Parijs Charles de Gaulle zich het laatste jaar gelijkmatig ontwikkeld.

Het onderzoek
SEO analyseert in deze monitorstudie de netwerkkwaliteit van Schiphol en zet die af tegen concurrerende luchthavens in West-Europa en het Midden-Oosten. De studie geeft inzicht in de mate waarin Schiphol en concurrenten zijn verbonden met de rest van de wereld, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen directe en indirecte verbindingen. Nieuw daarbij is dit jaar een analyse van de verbondenheid van de luchthavens met de belangrijkste intercontinentale Global Cities. Verder geeft het een beeld van de kwaliteit van de hubfunctie van Schiphol in concurrenten, gemeten in hubconnectiviteit: in hoeverre sluiten inkomende en uitgaande vluchten op elkaar aan? Tot slot is er met het oog op de staatsgaranties speciale aandacht voor de ontwikkelingen van het Air France KLM-netwerk op Schiphol en op Parijs Charles de Gaulle: Hoe verhoudt de ontwikkeling op Schiphol zich tot die op Parijs Charles de Gaulle.

Gebruikte methode
De netwerken van Schiphol en de belangrijkste concurrerende luchthavens in Europa en het Midden-Oosten zijn geanalyseerd met het SEO NetScan connectiviteitsmodel. Daarvoor is input gebruikt van het spoorboekje van het wereldwijde luchtvaartnetwerk, de Official Airline Guide (OAG). De output van NetScan maakt het mogelijk om op ieder gewenst detailniveau de verschillende vormen van connectiviteit (direct, indirect en hub) voor iedere luchthaven inzichtelijk te maken.