In 2017 is de directe verbondenheid van Schiphol met de rest van de wereld sterker gegroeid dan die van de belangrijkste concurrenten. Schiphol heeft daarmee in september 2017 de hoogste directe connectiviteit. Ook de indirecte verbondenheid van Schiphol is sterker toegenomen dan die van concurrerende luchthavens. De hubconnectiviteit, de kwaliteit van het overstapnetwerk, van Schiphol is ook toegenomen. Drie luchthavens, waaronder Frankfurt, de belangrijkste concurrent in termen van netwerkoverlap, noteren een sterkere groei. Tot slot laten de resultaten zien dat Schiphol zich in het licht van de Staatsgaranties nog altijd sterker ontwikkeld dan Parijs Charles de Gaulle.

SEO analyseert in deze monitorstudie de netwerkkwaliteit van Schiphol en zet die af tegen concurrerende luchthavens in West-Europa en het Midden-Oosten. De studie geeft inzicht in de mate waarin Schiphol en concurrenten zijn verbonden met de rest van de wereld, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen directe en indirecte verbindingen. Daarnaast geeft het een beeld van de kwaliteit van de hubfunctie van Schiphol in concurrenten, gemeten in hubconnectiviteit: in hoeverre sluiten inkomende en uitgaande vluchten op elkaar aan? Tot slot is er met het oog op de staatsgaranties speciale aandacht voor de ontwikkelingen van het Air France KLM-netwerk op Schiphol en op Parijs Charles de Gaulle: Hoe verhoudt de ontwikkeling op Schiphol zich tot die op Parijs Charles de Gaulle.

De netwerken van Schiphol en de belangrijkste concurrerende luchthavens in Europa en het Midden-Oosten zijn geanalyseerd met het SEO NetScan connectiviteitsmodel. Daarvoor is input gebruikt van het spoorboekje van het wereldwijde luchtvaartnetwerk, de Official Airline Guide (OAG). De output van NetScan maakt het mogelijk om op ieder gewenst detailniveau de verschillende vormen van connectiviteit (direct, indirect en hub) voor iedere luchthaven inzichtelijk te maken.