Door de capaciteitsschaarste heeft de connectiviteit op Schiphol zich minder sterk ontwikkeld dan voorgaande jaren. Ook blijft de ontwikkeling gemiddeld genomen achter bij die van de concurrentie. Per saldo is het aantal bestemmingen van Schiphol met één toegenomen. Op alle andere luchthavens is het aantal bestemmingen sterker toegenomen. De directe connectiviteit van Schiphol is nagenoeg gelijk aan die van 2017. Alleen Londen Heathrow en Istanbul Atatürk noteren een afname. De indirecte connectiviteit van Schiphol neemt met een kleine procent toe in 2018. Alleen Dubai laat een negatieve trend zien met betrekking tot de indirecte connectiviteit. Schiphols hubconnectiviteit groeit met 2,5 procent het snelst van alle indicatoren. Ook hier scoren de meeste luchthavens echter beter. De capaciteitsschaarste op Schiphol is ook zichtbaar met betrekking tot de Staatsgaranties: voor het eerst sinds 2010 groeit de directe connectiviteit van Air France-KLM sterker op Parijs Charles de Gaulle dan op Schiphol.

SEO analyseert in deze monitorstudie de netwerkkwaliteit van Schiphol en zet die af tegen concurrerende luchthavens in West-Europa en het Midden-Oosten. De studie geeft inzicht in de mate waarin Schiphol en concurrenten zijn verbonden met de rest van de wereld, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen directe en indirecte verbindingen. Daarnaast geeft het een beeld van de kwaliteit van de hubfunctie van Schiphol in concurrenten, gemeten in hubconnectiviteit: in hoeverre sluiten inkomende en uitgaande vluchten op elkaar aan? Tot slot is er met het oog op de staatsgaranties speciale aandacht voor de ontwikkelingen van het Air France KLM-netwerk op Schiphol en op Parijs Charles de Gaulle: Hoe verhoudt de ontwikkeling op Schiphol zich tot die op Parijs Charles de Gaulle.

De netwerken van Schiphol en de belangrijkste concurrerende luchthavens in Europa en het Midden-Oosten zijn geanalyseerd met het SEO NetScan connectiviteitsmodel. Daarvoor is input gebruikt van het spoorboekje van het wereldwijde luchtvaartnetwerk, de Official Airline Guide (OAG). De output van NetScan maakt het mogelijk om op ieder gewenst detailniveau de verschillende vormen van connectiviteit (direct, indirect en hub) voor iedere luchthaven inzichtelijk te maken.