Resultaten
De coronacrisis heeft de luchtvaartsector hard geraakt. De netwerkkwaliteit van Schiphol kent hierdoor een ongekende daling. In de derde week van september verdwijnen 71 bestemmingen uit het Schipholnetwerk, en daalt de directe connectiviteit met 54 procent. De daling van het aantal directe vluchten zorgt ervoor dat het aantal mogelijke doorverbindingen verder afneemt: De indirecte connectiviteit van Schiphol daalt met 83 procent, en de hubconnectiviteit daalt met 68 procent. Ook de Nederlandse regionale luchthavens worden hard geraakt: Op Eindhoven en Rotterdam-The Hague daalt de directe connectiviteit met respectievelijk 49 en 72 procent. Van Groningen-Eelde en Maastricht-Aachen verdwijnen vrijwel alle passagiersvluchten.

In vergelijking met de concurrentie presteert Schiphol het minst slecht: andere luchthavens zien een nog sterkere daling in de verschillende connectiviteitsmaten. Op de concurrerende luchthavens (Parijs Charles de Gaulle, Londen Heathrow, Frankfurt, München, Zürich, Düsseldorf, Brussel, Istanbul en Dubai) daalt de directe connectiviteit tussen de 62 en 75 procent. De verschillen zijn nog groter in termen van hubconnectiviteit: deze daalt op concurrerende luchthavens tussen de 82 en 93 procent.

Onderzoek
SEO analyseert in deze monitorstudie de netwerkkwaliteit van Schiphol en zet die af tegen concurrerende luchthavens in West-Europa en het Midden-Oosten. De studie geeft inzicht in de mate waarin Schiphol en concurrenten zijn verbonden met de rest van de wereld, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen directe en indirecte verbindingen. De monitor besteedt specifiek aandacht aan de verbondenheid van de luchthavens met de belangrijkste intercontinentale economische centra (Global Cities). Verder geeft het een beeld van de kwaliteit van de hubfunctie van Schiphol en concurrenten, gemeten in hubconnectiviteit: in hoeverre sluiten inkomende en uitgaande vluchten op elkaar aan? Tot slot is er met het oog op de staatsgaranties speciale aandacht voor de ontwikkelingen van het Air France KLM-netwerk op Schiphol en op Parijs Charles de Gaulle: Hoe verhoudt de ontwikkeling op Schiphol zich tot die op Parijs Charles de Gaulle?

Gebruikte methode
Het SEO NetScan connectiviteitsmodel is ingezet om het netwerk van Nederlandse luchthavens te vergelijken met de netwerken van de concurrentie. Dit model beschouwt drie vormen van connectiviteit: directe-, indirecte- en hubconnectiviteit. Als input gebruikt het model gegevens van de Official Airline Guide (OAG) – het ‘spoorboekje’ van het wereldwijde luchtvaartnetwerk. Om de betrouwbaarheid van deze gegevens te checken zijn deze gegevens vergeleken met gegevens van de Royal Schiphol Group.

Net als in eerdere jaren wordt de netwerkkwaliteit in de derde week van september beschouwd, doorgaans een representatieve week. Door de coronacrisis fluctueerde het aantal vluchten echter sterk gedurende het jaar. Daarom is er in de monitor voor 2020 ook aandacht voor de connectiviteitsontwikkelingen in andere weken van 2020. Na de dip in april – waarin om alle luchthavens het overgrote deel van hun vluchten verloren – herstelde Schiphol meer dan de West-Europese concurrentie.