Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat in 2040 een groot deel van de Nederlandse beroepsbevolking in de zorg moet werken om te voldoen aan de zorgvraag die er dan zal zijn. In het CPB-scenario ‘regional communities’ zal 16% van de beroepsbevolking naar verwachting in de zorg werken en in het CPB-scenario ‘global economy’ is dat zelfs 19% (zie figuur 1/1). Momenteel, in 2005, werkt 11% van de beroepsbevolking in de zorg. Prismant verwacht voor de toekomst zelfs een nog sterkere stijging: volgens Prismant zal het aantal werknemers in de sector zorg en welzijn tot 2025 moeten toenemen tot 22%. Het is de vraag of er in de toekomst zo veel mensen zijn die willen werken in de zorg. Er dreigt een discrepantie tussen de vraag naar en het aanbod van zorgpersoneel te ontstaan.

Innovaties in de zorg zijn nodig om de arbeidsproductiviteit te verhogen zodat in de toekomst aan de toenemende vraag naar zorg kan worden voldaan. Als gevolg van de huidige bekostigingssystematiek in de zorg hebben zorginstellingen geen voordeel van innovaties. Ook het gebrek aan concurrentie in de zorg belemmert innovatie.