In 2018 is de berekening van de normkosten somatische zorg voor niet-ingezetenen (tijdelijk) gewijzigd. Wanneer in 2019 weer wordt teruggekeerd naar de systematiek die tot en met 2017 gebruikelijk was, resulteert naar inschatting een overcompensatie van gemiddeld € 215 tot € 261 per niet-ingezetene verzekerdenjaar. Wanneer niet wordt teruggekeerd naar de systematiek uit 2017, zal de overcompensatie nog hoger zijn.

In 2019 zal worden teruggekeerd naar de berekening van de normkosten voor niet-ingezetenen zoals deze tot en met 2017 gebruikelijk was, tenzij dit onderzoek aantoont dat in dat geval substantiële ondercompensatie van niet-ingezetenen optreedt. Niet-ingezetenen blijken echter nog altijd overgecompenseerd te worden: hun normkosten zijn hoger dan hun (ingeschatte) zorgkosten.

De normkosten zijn berekend volgens de regels van de risicoverevenings. De inschatting van de zorgkosten in 2019 is gemaakt aan de hand van (incomplete) gegevens over zorgkosten van niet-ingezetenen in het verleden.