De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil ‘richtingvrije planning’ invoeren, waarbij het stichten van scholen in het primair en voortgezet onderwijs onafhankelijk wordt gemaakt van richting (denominatie, geloof) van de school. Dit voornemen zou dusdanig kunnen worden uitgewerkt, dat het leidt tot meer toetreding. Of dat wenselijk is, is afhankelijk van het gewicht dat aan de mogelijke effecten wordt gegeven. Meer toetreding kan de innovatie en toegankelijkheid van het onderwijs vergroten, maar heeft het risico de kwaliteit op korte termijn te verlagen en de kosten voor de overheid te verhogen. De effecten van eventuele beleidsveranderingen zijn niet volledig voorspelbaar. Het is daarom zeer aan te bevelen om de effecten van nieuw beleid na invoering zorgvuldig te onderzoeken.

Dit is de hoofdconclusie van een verkenning naar de effecten van verschillende manieren waarop richtingvrije planning vorm kan krijgen, die SEO Economisch Onderzoek samen met Oberon en TIAS heeft verricht. Onderstaand rapport is de overkoepelende samenvatting van twee voorstudies, die u hier kunt vinden.