Resultaten
Voor één gemeente heeft SEO in samenwerking met Atlas voor gemeenten een nadere (verkennende) analyse gedaan naar het tekort op de gebundelde uitkering Participatiewet. In de vaststelling van de budgetten is voor deze gemeente voornamelijk de volumecomponent van het bijstandsverdeelmodel belangrijk. De volumecomponent laat voor deze gemeente een groot verschil zien tussen het aantal bijstandshuishoudens zoals voorspeld door het model, en het werkelijke aantal bijstandshuishoudens. Grote verschillen tussen voorspeld en werkelijk aantal bijstandshuishoudens treden voornamelijk op bij paren, ouderen, huishoudens met ‘overige’ westerse migratieachtergrond (niet voormalig Joegoslavië/Sovjet-Unie), corporatiewoningen, standplaatsen en huishoudens met minimaal één persoon met een lage opleiding/werkervaring.

Het onderzoek
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt met een objectief verdeelmodel om de noodzakelijke bijstandsuitgaven in te schatten. In deze analyse is voor één gemeente nagegaan welke component van het verdeelmodel (prijscomponent of volumecomponent) de grootste rol speelt in bepaling van het budget. Daarnaast zijn groepen in beeld gebracht waarbij het aantal bijstandshuishoudens zoals voorspeld door het model (sterk) afwijkt van het werkelijk aantal huishoudens in deze gemeente.

Gebruikte methode
Gegevens uit de jaarlijkse herschatting van het bijstandsverdeelmodel zijn gebruikt om voor verschillende type huishoudens het voorspeld aantal huishoudens uit te rekenen. Deze methodiek is ook gehanteerd in de zogenaamde rekentool Participatiewet. Deze online beschikbare tool geeft gemeenten inzicht in de opbouw van hun budget.