Dat de groei in kredietverlening door banken is gedaald gedurende het laatste jaar is een feit. Over waar dat precies aan ligt, verschillen de meningen. Binnen deze discussie is SEO Economisch Onderzoek door het Nederlands Kapitaal & Herstrukturerings Fonds gevraagd te onderzoeken in hoeverre de kredietverlening aan MKB-bedrijven is gedaald ten gevolge van de kredietcrisis. In de notitie die u op deze pagina kunt downloaden wordt, voor zover mogelijk aan de hand van cijfermateriaal, betoogd dat: