Al geruime tijd worden door de politiek, postbedrijven en vakbonden gesprekken gevoerd over de liberalisering van de postmarkt. In april 2008 is door de sociale partners een beginselakkoord gesloten en november 2008 is een CAO opgesteld. Het is de bedoeling om binnen 3½ jaar na liberalisering ten minste 80% van de postbezorgers op basis van een arbeidsovereenkomst te laten werken in plaats van op basis van een overeenkomst voor opdracht. Dit wordt het ingroeimodel genoemd.

SEO Economisch Onderzoek heeft in opdracht van FNV Bondgenoten bekeken wat het effect is van het uitstellen van de liberalisering tot na 1 april 2009 op de haalbaarheid van dit ingroeimodel naar 80%. We concluderen dat het voor de nieuwe postbedrijven niet loont om een sectorale CAO conform het CAO-beginselakkoord in te voeren indien later dan 1 april 2009 wordt geliberaliseerd. De voordelen van het 1¾ jaar eerder liberaliseren wegen niet op tegen de kosten van de CAO.