Het SCP heeft SEO Economisch Onderzoek gevraagd een replicatie uit te voeren van het multiniveauverdeelmodel dat is gebruikt om de middelen voor de uitkeringen in het kader van de Participatiewet voor 2015 over gemeenten te verdelen. Doel van deze replicatie is om te achterhalen of de toegepaste verdeling exact nagebootst kan worden. Tijdens deze replicatie is een aantal verbetersuggesties naar voren gekomen. De verdeelmodellen voor zowel 2016 als 2015 zijn naar aanleiding van deze suggesties verbeterd. Deze notitie bespreekt deze replicatie en verbetersuggesties.