EY Parthenon heeft de inrichting van een statiegeldsysteem inclusief kleine PET-flesjes grondig onderzocht. Sommige cijfers zijn wel berekend maar worden niet gerapporteerd. Het nieuwe statiegeldsysteem brengt extra kosten met zich mee voor producenten en consumenten van frisdranken. De cijfers van EY Parthenon vormen een goed startpunt voor aanvullend onderzoek naar maatschappelijke effecten zoals zwerfafval en effecten voor consumenten.

Carl Koopmans heeft een conceptversie van de rapportage gelezen, een vragenlijst opgesteld, deze vragen besproken met EY Parthenon, en vervolgens een concept review opgesteld. De concept review is voor commentaar voorgelegd aan EY Parthenon en met EY Parthenon besproken. EY Parthenon heeft de eigen rapportage op onderdelen aangepast. Deze review heeft betrekking op de aangepaste rapportage.