Resultaten en onderzoek
Er zijn vier varianten voor een weerbaarheidsreserve van zelfstandig ondernemers onderzocht. Deze verschillen in de verplichte deelname, de omvang van de reserve, de inleg, het fiscale voordeel, restricties die worden gesteld aan onttrekking en de mogelijkheid om rood te staan. Deze varianten leiden tot verschillen in de hoogte van de reserve en hebben verschillende effecten op de werkgelegenheid. De notitie is onderdeel van de publicatie “Naar een schokbestendiger arbeidsmarkt” van het Platform de Toekomst van Arbeid.

Gebruikte methode
De conclusies zijn gebaseerd op literatuuronderzoek.