In veel opzichten lijken de onderwijsstromen in Den Haag op de onderwijsstromen in andere G4-steden of landelijk. De schooladvisering aan het einde van groep 8 is gemiddeld, ook als gekeken wordt naar de prestaties op de eindtoets. Ook het verschil in schooladvisering tussen leerlingen met laag- en hoogopgeleide ouders wijkt weinig af van het landelijke gemiddelde. In Den Haag worden wel vaker brede adviezen toegekend dan landelijk. Dit aandeel is de afgelopen jaren gegroeid. Ook valt Den Haag op met het grote aantal bijstellingen van schooladviezen indien het toetsresultaat aanleiding gaf om het advies in heroverweging te nemen.

In de onderbouw van het voortgezet onderwijs valt in Den Haag het hoge aantal opstromers op en het lage aantal afstromers. Met name leerlingen met laagopgeleide ouders zijn goed in staat zich te handhaven op het niveau van hun schooladvies. In Den Haag wordt in het voortgezet onderwijs vaker gestapeld dan landelijk en andere G4-steden, vooral van havo naar vwo. Het zijn wel met name de kinderen van hoogopgeleide ouders die diploma’s stapelen. De verschillen tussen leerlingen met laag- en hoogopgeleide ouders in de doorstroom van het voortgezet onderwijs naar een passend vervolgniveau zijn in Den Haag betrekkelijk groot.

De aandacht voor gelijke kansen in het onderwijs is de afgelopen jaren gegroeid, ook in Den Haag. Om het gemeentelijk beleid optimaal vorm te geven heeft de gemeente Den Haag SEO gevraagd een gedetailleerd beeld te geven van de onderwijsstromen in de gemeente. De overgang tussen het primair en het voortgezet onderwijs neemt daarin een prominente rol in, maar ook andere overgangen worden in beeld gebracht.

Het onderzoek is gebaseerd op CBS Microdata. DUO-onderwijsbestanden zijn gekoppeld aan leerlingkenmerken, zoals het hoogste opleidingsniveau van ouders. In het onderzoek zijn de ontwikkelingen in Den Haag afgezet tegen de ontwikkelingen landelijk en in andere G4-steden. Het onderzoek bevat voornamelijk beschrijvende analyses en een enkele keer een multinominale regressieanalyse.