Premiepensioeninstellingen (PPI’s) bedienen in 2022 meer dan één miljoen deelnemers. Zij beheren vijf procent van alle pensioenen in de opbouwfase. Een PPI is een pensioenuitvoerder die alleen een premieovereenkomst (ook wel: een defined contribution pensioen) mag uitvoeren.

PPI’s bedienen een beperkt deel van de pensioenmarkt, maar zij houden de markt scherp door het aanbod van een eenvoudig, transparant en relatief goedkoop premiepensioenproduct. Deze propositie blijft onder de Wet toekomst pensioenen (Wtp) bestaan. De schaalvoordelen in de pensioenuitvoering en de kostendeling van PPI’s met hun moedermaatschappijen geven aanleiding tot een steeds verdere consolidatie en ook integratie met verzekeraars. Tussen 2014 en 2023 daalt het aantal PPI’s van elf naar vijf. Het aandeel PPI’s met een verzekeraar als moedermaatschappij stijgt in deze periode van 2/3 naar 1.

Dit onderzoek gaat in op de ontwikkelingen in de periode 2014-2022, de rol van PPI’s in de huidige pensioenmarkt en mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Het onderzoek bestaat uit de analyse van bestaande bronnen (jaarverslagen, vakliteratuur en eigen analyse) en interviews met vertegenwoordigers van PPI’s, toezichthouders en andere betrokken personen en organisaties.