Team

Daniël van Vuuren

Daniël van Vuuren is hoofd van het cluster Sociale Zekerheid bij SEO Economisch Onderzoek. Hij is tevens hoogleraar Sociale Zekerheid en Economie aan Tilburg University. Daniël heeft 25 jaar ervaring met toegepast economisch onderzoek, met het accent op sociale zekerheid, arbeidsmarkt en pensioenen.

Voordat hij bij SEO aan de slag ging werkte Daniël voornamelijk bij het Centraal Planbureau (CPB), onder andere als hoofd van de sectoren Publieke Financiën (2018-2019) en Arbeid, Onderwijs en Pensioenen (2014-2017) en als hoofd van de afdeling Sociale Zekerheid (2008-2013). Hij was daar onder andere verantwoordelijk voor de macro-economische ramingen, doorrekeningen op verzoek van ministeries en parlement en vele onderzoeken. Hij voerde zelf onderzoek uit naar onder andere vervroegde uittreding, verborgen werkloosheid in de WIA, zzp, de Wajong, deeltijdpensioen en het Generatiepact.

Daniël studeerde econometrie aan de Vrije Universiteit Amsterdam (1993-1997) en promoveerde aan diezelfde universiteit (1998-2002) op een proefschrift over de beprijzing van het reizigersvervoer per spoor.

Naast zijn werk bij SEO en Tilburg University is Daniël o.a. bestuurslid van de KVS (Koninklijke Vereniging voor Staathuishoudkunde), fellow van Netspar en editor van het wetenschappelijke tijdschrift ‘Work, Ageing, and Retirement’.

Wilt u weten wat Daniël voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:

d.vanvuuren@seo.nl
06 28 518 340