Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Discussion paper

Minimum income schemes in Europe

This study describes and compares minimum income schemes in five European countries: Belgium (Flanders), Denmark, France, Germany, and the United Kingdom. It considers minimum income schemes aimed at three groups: persons of working age, pensioners, and households with children. We describe the structure of the minimum income schemes in these countries, their shares of recipients, their non-take-up, and we reconstruct the effective minimum income level that these minimum income schemes provide.

Sociale zekerheid en pensioenen

101

Rapport

Sociaal minimum: beschrijvende analyse voor vijf Europese landen

Dit onderzoeksrapport beschrijft het sociaal minimum in vijf Europese landen: België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat in op de relevante sociale zekerheidsregelingen en de prestaties van het sociale zekerheidsstelsel met betrekking tot armoede.

Sociale zekerheid en pensioenen

2023-37

Rapport

Doelen en effectiviteit van de alleenstaande ouderkop in het kindgebonden budget

De invoering van de Alleenstaande ouderkop (ALO-kop) heeft geleid tot minder armoede onder alleenstaande ouders en minder financiële belemmering om vanuit de bijstand aan het werk te gaan. De ALO-kop voorziet niet in de noodzakelijke kosten van het bestaan van een beperkte groep kwetsbare alleenstaande ouders.

Sociale zekerheid en pensioenen

2023-51

Discussion paper

Redistributive effects of first- and second-pillar pensions

We analyseren de herverdelende effecten van het Nederlandse pensioenstelsel op basis van levensloopdata. Vooral de eerste pijler (AOW) leidt tot forse inkomensherverdeling tussen huishoudens. We simuleren de herverdelende effecten van verschillende beleidsopties, zoals het uitbreiden van de eerste pijler en het verkleinen van de tweede pensioenpijler en de invoering van een NDC-pensioen.

Sociale zekerheid en pensioenen

100

Rapport

Waterbedeffecten van arbeidsmarktbeleid

De Commissie Regulering van Werk waarschuwde voor waterbedeffecten van arbeidsmarkbeleid. Maar hoe relevant zijn waterbedeffecten in de Nederlandse context?

Arbeidsmarkt

2023-34

Rapport

De markt voor PPI’s

Dit onderzoek gaat in op ontwikkelingen in de periode 2014-2022, de rol van premiepensioeninstellingen (PPI’s) in de huidige pensioenmarkt en mogelijke toekomstige ontwikkelingen.

Sociale zekerheid en pensioenen Financiële markten

2022-120

Rapport

De arbeidsmarkt voor dierenartsen

Dit onderzoek beschrijft en analyseert de huidige en toekomstige arbeidsmarkt voor dierenartsen. Het gaat in op sturingsmogelijkheden om toekomstige tekorten en knelpunten te voorkomen en verhelpen.

2022-69

Rapport

Algemene economische impactanalyse HVP Nederland

In opdracht van het ministerie van Financiën maakten Ecorys en SEO Economisch Onderzoek een algemene economische impactanalyse van het Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan (HVP).

Financiële markten

2022-72