Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Alternatief voor toeslagen: een hoge heffingskorting

Toeslagen kunnen worden vervangen door een hoge heffingskorting (HH). Dit leidt tot meer transparantie, minder onzekerheid voor huishoudens, minder niet-gebruik en minder marginale druk. Een nadeel is dat de werkgeverslasten stijgen, wat de werkgelegenheid kan aantasten.

Sociale zekerheid en pensioenen

2024-38

Rapport

Sociaal minimum in economisch perspectief

Dit rapport bevat de resultaten van onderzoek en advies van SEO Economisch Onderzoek in samenwerking met Economisch Bureau Amsterdam, ter ondersteuning van de commissie sociaal minimum Caribisch Nederland.

Sociale zekerheid en pensioenen

2024-20

Rapport

Labor and social security in Sint Maarten

Labor and social security reforms in Sint Maarten: a balanced feasible and sustainable approach

Sociale zekerheid en pensioenen Arbeidsmarkt

2023-62

Rapport

Social security in Sint Maarten

Social security in Sint Maarten: towards a strengthened system

Sociale zekerheid en pensioenen

2022-66

Discussion paper

Minimum income schemes in Europe

This study describes and compares minimum income schemes in five European countries: Belgium (Flanders), Denmark, France, Germany, and the United Kingdom. It considers minimum income schemes aimed at three groups: persons of working age, pensioners, and households with children. We describe the structure of the minimum income schemes in these countries, their shares of recipients, their non-take-up, and we reconstruct the effective minimum income level that these minimum income schemes provide.

Sociale zekerheid en pensioenen

101

Rapport

Sociaal minimum: beschrijvende analyse voor vijf Europese landen

Dit onderzoeksrapport beschrijft het sociaal minimum in vijf Europese landen: België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat in op de relevante sociale zekerheidsregelingen en de prestaties van het sociale zekerheidsstelsel met betrekking tot armoede.

Sociale zekerheid en pensioenen

2023-37

Rapport

Doelen en effectiviteit van de alleenstaande ouderkop in het kindgebonden budget

De invoering van de Alleenstaande ouderkop (ALO-kop) heeft geleid tot minder armoede onder alleenstaande ouders en minder financiële belemmering om vanuit de bijstand aan het werk te gaan. De ALO-kop voorziet niet in de noodzakelijke kosten van het bestaan van een beperkte groep kwetsbare alleenstaande ouders.

Sociale zekerheid en pensioenen

2023-51

Discussion paper

Redistributive effects of first- and second-pillar pensions

We analyseren de herverdelende effecten van het Nederlandse pensioenstelsel op basis van levensloopdata. Vooral de eerste pijler (AOW) leidt tot forse inkomensherverdeling tussen huishoudens. We simuleren de herverdelende effecten van verschillende beleidsopties, zoals het uitbreiden van de eerste pijler en het verkleinen van de tweede pensioenpijler en de invoering van een NDC-pensioen.

Sociale zekerheid en pensioenen

100

Rapport

Waterbedeffecten van arbeidsmarktbeleid

De Commissie Regulering van Werk waarschuwde voor waterbedeffecten van arbeidsmarkbeleid. Maar hoe relevant zijn waterbedeffecten in de Nederlandse context?

Arbeidsmarkt

2023-34

Rapport

De markt voor PPI’s

Dit onderzoek gaat in op ontwikkelingen in de periode 2014-2022, de rol van premiepensioeninstellingen (PPI’s) in de huidige pensioenmarkt en mogelijke toekomstige ontwikkelingen.

Sociale zekerheid en pensioenen Financiële markten

2022-120