Wat is het realiteitsgehalte van de prognoses/streefcijfers zoals die door GAE/BCI worden gehanteerd ter onderbouwing van Nut en Noodzaak van de baanverlenging? Deze vraag heeft betrekking op de afzonderlijke sectoren LCC, charters, lijnvluchten, vracht en op de voorspelde werkgelegenheidseffecten.

De twee hoofdbevindingen van dit rapport zijn als volgt. Er is sprake van een ruime halvering van de passagiersmarkt in 2015 vergeleken met de GAE streefcijfers: 320.000 in plaats van de 658.200. De baanlengte speelt daarbij hoogstens een marginale rol. Een directe werkgelegenheid in 2015 die bij consistente toepassing van de verhoudingscijfers tussen vervoer en werkgelegenheid onder het werkgelegenheidsniveau uitkomt dat GAE voor 2003 heeft aangegeven.