De kosten van omrijden en productiviteitsverliezen door een Routeringsbesluit zijn 0,2 tot 0,4% van de totale kosten van spoorgoederenvervoer in Nederland, maar deze getallen zijn onzeker. Er kunnen onbekende kosten zijn van aanpassing van planningen, boetes en vertragingen in aansluitend vervoer. Andere mogelijke effecten zijn omzetverliezen en extra administratieve lasten.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) bereidt een Routeringsbesluit voor. Daar-mee wordt spoorvervoer van sommige gevaarlijke stoffen over bepaalde routes verboden. Het doel is om dit vervoer naar de Betuweroute te ‘sturen’. Het ministerie heeft SEO Economisch Onderzoek gevraagd om mogelijke effecten van het Routeringsbesluit voor bedrijven te onderzoeken.

SEO heeft literatuur bestudeerd, interviews gehouden met betrokken organisaties en berekeningen gemaakt van kosten voor bedrijven. Sommige geïnterviewden hebben cijfers verstrekt, op voorwaarde van vertrouwelijkheid.