Sinds 1 januari 2006 is in Nederland een nieuw financieringssysteem voor huisartsenzorg overdag van kracht. Huisartsen, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS zijn het eens geworden over het nieuwe financieringssysteem in het Vogelaarakkoord. Deze monitor maakt de werking van de markt voor

huisartsenzorg en de werking van het nieuwe financieringssysteem op hoofdlijnen inzichtelijk. Ook komt naar voren hoe het gaat met de doelstellingen uit het Vogelaarakkoord. Er was behoefte aan die informatie op korte termijn. De uitvoering is ‘pragmatisch’ zoals het ministerie van VWS heeft voorgesteld. Hierdoor zullen niet alle aspecten van marktwerking, zoals die in reguliere monitors van de NZa aan de orde komen, (uitgebreid) worden geanalyseerd en beschreven.