Sinds 2009 dalen de investeringen van zowel de centrale overheid als de lokale overheid. Deze investeringen kwamen in 2014 uit op het niveau van voor de economische crisis. De waarde van de publieke kapitaalgoederenvoorraad wordt in deze periode nog maar nauwelijks op peil gehouden.

De totale inkomsten van de lokale overheid stijgen tot 2009, gevolgd door een daling tot 2014. Waar deze daling bij de gemeenten meer lijkt samen te hangen met dalende eigen inkomsten, lijkt bij de provincies de oorzaak meer te liggen bij een daling van de overdrachten vanuit het Rijk.