Dit paper onderzoekt de invloed van financiële prikkels voor artsen op het gebruik van gezondheidszorg. Drie hervormingen in de Nederlandse gezondheidszorg zijn onderzocht: de afschaffing van de vaste budgetten voor vrijgevestigde medisch specialisten, een onbedoelde tariefsverhoging in 2008 plus tariefsverlagingen in 2010/2011 en de herimplementatie van vaste budgetten in 2012. We benutten verschillen in beloning tussen vrijgevestigde specialisten en specialisten in loondienst om de effecten van deze veranderingen te identificeren.

We vinden dat de afschaffing van een vast budget het aantal herhaalconsulten aan de specialist doet toenemen, terwijl de herintroductie van het vaste budget het aantal herhaalconsulten verminderde. De tariefsverhogingen hadden een neerwaarts effect op het aantal herhaalconsulten, terwijl tariefsverlagingen het aantal herhaalconsulten deed toenemen. Dit geeft aan dat het inkomenseffect van de tariefsverlagingen sterker is dan het substitutie-effect. We vinden geen effecten van financiële prikkels op de eerste consulten van patiënten aan de specialist.