Het Ministerie van V;W heeft de SEO gevraagd een pakket verkeersveiligheidsmaatregelen voor jongeren te beoordelen. Het pakket maatregelen wordt aangeduid als ‘Plan 17’. Plan 17 is een effectief en maatschappelijk rendabel beleidsplan en ook op andere criteria scoort het project gunstig of vrij gunstig. In termen van ICES-beoordelingen krijgt het project daarom het oordeel A (‘Robuust’). Het plan vermindert het jaarlijkse aantal verkeersdoden en gewonden met 5 à  8 procent. Het gaat om 54 doden, 1500 ziekenhuisgewonden en 17.000 lichtgewonden. In verhouding tot deze aanzienlijke maatschappelijke baten zijn de kosten relatief beperkt.

Het meest effectieve onderdeel van Plan 17 is de verhoging van de leeftijd waarop met een brommer of snorfiets mag worden gereden van 16 naar 17 jaar. Daarnaast wordt voor brommers en snorfietsen een echte kentekenregistratie beoogd; de effecten hiervan kunnen nog worden vergroot als er ook extra handhaving plaatsvindt. Het effect van de mogelijkheid voor 17-jarigen om rij-ervaring op te doen onder begeleiding is relatief onzeker: ervaringen hiermee in andere landen zijn soms onduidelijk. Niettemin mogen van deze maatregel aanzienlijke effecten worden verwacht. De effectiviteit kan waarschijnlijk nog worden vergroot door het begeleid rijden sterker te stimuleren.