Ruimtevaartsystemen worden steeds belangrijker voor de samenleving. Belangrijke economische sectoren en veel burgers zijn afhankelijk van ruimtevaartsystemen en op ruimtevaart gebaseerde technologieën. Het merendeel van de diensten die wij dagelijks gebruiken en als vanzelfsprekend beschouwen, zijn afhankelijk van de ruimte om goed te kunnen functioneren, van telecommunicatie tot televisie en van weersvoorspellingen tot wereldwijde financiële systemen.

De European Space Agency (ESA) wil de economische en maatschappelijke gevolgen van publieke investeringen in aan ruimtevaart gerelateerde activiteiten in Europa zowel kwalitatief als kwantitatief identificeren. SEO heeft verschillende methoden vergeleken en een voorstel gedaan voor een aanpak die aansluit bij de ruimtevaartsector. Deze aanpak is gebaseerd op een combinatie van maatschappelijke kosten-batenanalyse en multi-criteria analyse. De nadruk in dit onderzoek ligt op ex post onderzoek: het analyseren van de effecten van de ruimte-programma’s die zijn uitgevoerd in het verleden.