De cijfers in de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) van de Duinpolderweg lijken op hoofdlijnen correct, maar roepen een onvolledig beeld op. In de onderzoeken die voorafgaand aan de MKBA zijn uitgevoerd, zijn effecten op de leefomgeving niet gekwantificeerd. De investeringskosten van de Duinpolderweg zijn niet toetsbaar omdat deze niet in een publicatie worden toegelicht. Het ‘voorkeursalternatief’ van de provincies Noord- en Zuid-Holland is niet goed onderzocht.

Dit blijkt uit een quick scan die is uitgevoerd door prof. Carl Koopmans van SEO Economisch Onderzoek. Hij beveelt de provincies Noord- en Zuid-Holland aan om nader onderzoek uit te voeren.

Er wordt al jaren gediscussieerd over de Duinpolderweg, een oost-west verbinding van de A4 bij Hoofddorp langs Zwaanshoek en Hillegom naar de N206. Ecorys heeft in opdracht van de provincies Noord- en Zuid-Holland een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uitgevoerd. Karel van Broekhoven heeft SEO opdracht gegeven om de MKBA te toetsen met een quick scan.

De quick scan betreft de gehele MKBA. De belangrijkste onderdelen van de MKBA zijn getoetst op plausibiliteit van uitkomsten en kwaliteit van de gehanteerde rekenmethoden. In het bijzonder is de berekening van reistijdbaten onderzocht. Ook betreft de quick scan de waardering van de natuur- en milieueffecten en kosten van slopen en herplaatsen van bedrijven en woningen.

Bij het beoordelen van de MKBA is hoor en wederhoor toegepast. SEO heeft eerst een vragenlijst en later een concept beoordeling aan Ecorys voorgelegd. Ecorys heeft de vragen uitvoerig beantwoord en gereageerd op de concept beoordeling.