SEO Economisch Onderzoek voert samen met ecbo de monitoring en evaluatie van de Regeling Cofinanciering Sectorplannen uit. Als deel van deze evaluatie wordt de komende twee jaar elk half jaar een quickscan gepubliceerd. De vier quickscans geven een overzicht van de stand van zaken. Deze eerste quickscan inventariseert de inhoud van de sectorplannen en de voorgenomen maatregelen. In de latere quickscans komt ook de voortgang die in de sectorplannen wordt geboekt aan bod.

De sectorplannen zijn in twee tranches toegekend. In de eerste tranche, waarvoor tussen oktober en december 2013 kon worden ingediend, zijn 25 van de 37 ingediende sectorplannen toegekend. De tweede tranche liep van april tot mei 2014. Hiervoor zijn 65 plannen ingediend, waarvan er tot tot het moment van schrijven 36 zijn toegekend. Deze toekenning van deze tranche loopt op het moment van schrijven nog, dat kan betekenen dat er nog plannen uit de tweede tranche zullen worden goedgekeurd. Begin 2015 zal nog een derde en laatste tranche volgen. Deze is specifiek gericht op cofinanciering van sectorplannen die zich richten op het stimuleren van de overgang van werk naar werk en van werkloosheid naar werk.

In de eerste twee tranches zijn 61 sectorplannen toegekend waar aan in totaal 322.560 personen zouden moeten gaan deelnemen. In totaal is € 326 miljoen aan cofinanciering toegekend, daarnaast is er een eigen financiering vanuit de sectoren van € 619 miljoen. De quickscan bevat meer gegevens over de sectorplannen en de in de plannen opgenomen maatregelen.