SEO Economisch Onderzoek en ecbo voeren de monitoring en evaluatie van de Regeling Cofinanciering Sectorplannen uit. Als deel van deze evaluatie wordt tot en met het voorjaar van 2016 elk half jaar een quickscan gepubliceerd. De vier quickscans geven een overzicht van de stand van zaken. Daarbij leveren deze quickscans ook input voor de evaluatie in 2016 en 2018. Deze tweede quickscan inventariseert de inhoud van de sectorplannen, de voorgenomen maatregelen en de voortgang (per eind maart 2015) van de maatregelen. Daarnaast wordt ingegaan op de mening over het aanvraag- en monitoringproces en bevat het een korte versie van het beleidstheoretisch kader dat zal worden gebruikt voor de brede evaluatie in 2016 waarin zal worden gekeken of doelstellingen van de Regeling Cofinanciering Sectorplannen bereikt zijn.

In de eerste twee tranches zijn 77 sectorplannen in uitvoering waaraan in totaal 429.894 personen werden beoogd deel te nemen. In totaal is € 423 miljoen aan cofinanciering toegekend, daarnaast is er een eigen financiering vanuit de sectoren van € 776 miljoen. Van de 429.894 geplande deelnemers zijn er tot nog toe 80.807 gerealiseerd. Daarbij lopen bijna 60 procent van de maatregelen achter op schema. De voortgang bij ongeveer een derde van de maatregelen ligt op schema en 41 maatregelen (9 procent) lopen voor op schema. Deze quickscan bevat meer gegevens over de sectorplannen en de in de plannen opgenomen maatregelen en de voortgang daarvan. De eerste quickscan kunt u hier vinden.