In opdracht van de Raad van Werk en Inkomen hebben Inge Groot, Marloes de Graaf-Zijl en Peter Hop een studie gedaan naar de inzet en effectiviteit van re-integratietrajecten bij niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (‘nuggers’). Het doel van dit rapport is inzicht te verschaffen in de populatie nuggers en een beeld te geven van de re-integratieactiviteiten die worden ingezet voor deze groep.

Aan de hand van beschrijvende statistieken en econometrische analyses op basis van administratieve gegevensbestanden worden vragen beantwoord over het aantal nuggers dat de afgelopen jaren stond ingeschreven bij het CWI, de veranderingen die zijn opgetreden in de instroom, hoeveel nuggers formeel in aanmerking komen voor dienstverlening door gemeenten en welk deel daarvan feitelijk een traject krijgt. Ook wordt in beeld gebracht hoeveel nuggers werk vinden, hoe snel ze dat doen en in hoeverre re-integratieactiviteiten een bijdrage leveren aan het vinden van werk.