In de periode april tot en met juli 2006 heeft SEO Economisch Onderzoek, in opdracht van het Directoraat Generaal Energie en Telecom van het Ministerie van Economische Zaken, een eerste onderzoek verricht naar de waardebepaling. Deze is gepubliceerd onder de titel Waarde GSM-spectrum. De doelstelling van dit onderzoek was te komen tot een realistische schatting van de waarde die dit spectrum voor een nieuwkomer zou kunnen hebben.

Vanwege de zeer ruime bandbreedte van de waarde van het GSM-spectrum, heeft het ministerie aan SEO Economisch Onderzoek gevraagd aanvullend onderzoek te doen, met het oogmerk deze bandbreedte nader te onderzoeken en te komen tot een meest realistisch geachte waarde binnen deze bandbreedte. De uiteindelijk vastgestelde waarde is vervolgens aangevochten door drie grote marktpartijen (KPN, Orange en Vodafone). Wederom heeft het ministerie gevraagd aan SEO Economisch Onderzoek inhoudelijk te reageren op de commentaren van KPN, Vodafone en Orange. Dit rapport geeft deze reactie.