Vooralsnog lijkt de overheidsbijdrage aan investeringen in monumentenzorg niet te lijden onder de economische crisis, althans niet in dezelfde mate als andere uitgaven. Ook het maatschappelijk draagvlak voor investeringen in monumentenzorg lijkt groot. Toch moet de sector rekening houden met een als gevolg van de crisis afnemend politiek en maatschappelijk draagvlak voor overheidsfinanciering van monumentenzorg.

Hoe kan de sector een solide argumentatie opstellen om de baten van investeringen in monumentenzorg over het voetlicht te brengen? Met de huidige op multipliers-gebaseerde argumentatie rekent de sector monumentenzorg zich te rijk. Het feit dat er kritiek mogelijk is op de multipliers, betekent echter niet dat er geen maatschappelijke baten zouden zijn van overheidssubsidiëring van monumentenzorg. Er zijn verschillende waarderingsmethoden beschikbaar die in de academische literatuur zijn beschreven en in de sector al goed bekend zijn. Het toepassen ervan in projecten en het uitdragen van de resultaten kan bijdragen aan het behoud van politiek en maatschappelijk draagvlak voor overheidsfinanciering van monumentenzorg.

Het essay dat u onder aan deze pagina kunt downloaden, is een uitwerking van de lezing die Barbara Baarsma tijdens het eerste Nationale monumentencongres, dat op 8 november 2012 plaatsvond in de Rijtuigenloods in Amersfoort.