SEO Economisch Onderzoek heeft de inkomens van Nederlandse medisch specialisten vergeleken met die van hun collega’s in de landen België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Volgens de OESO behoren de inkomens van Nederlandse vrijgevestigde medisch specialisten tot de hoogste ter wereld. De vergelijking op basis van de OESO-cijfers is echter niet betrouwbaar omdat de manier waarop het bruto-inkomen wordt gemeten in deze landen verschilt. Dit onderzoek neemt de OESO-cijfers voor 2009 als uitgangspunt en corrigeert vervolgens voor verschillen in de definities. Er is onder andere gecorrigeerd voor extra inkomen uit privé praktijken en aanvullende declaraties.

Nederlandse vrijgevestigde artsen verdienen meer dan hun collega’s in Duitsland, Frankrijk, Denemarken en België (bruto inkomen Nederlandse artsen € 259.000 in 2009, €211.500 in 2012). Van de specialisten in loondienst hebben de Engelse artsen het hoogste inkomen (€ 176.000). Gemiddeld over vrijgevestigde en specialisten en specialisten in loondienst verdienen de Nederlandse en Engelse artsen het meest (respectievelijk €170.000 en €176.000 bruto per jaar), gevolgd door de Belgische en Franse artsen (rond de €155.000 per jaar), en tot slot de Deense en Duitse artsen (rond de €140.000 per jaar).

Er zijn grote verschillen tussen landen. In alle landen verdienen vrijgevestigde artsen meer dan artsen in loondienst. In Nederland is dat verschil het grootst. Binnen de groep vrijgevestigde artsen zijn er grote verschillen tussen specialisten: kinderartsen en psychiaters verdienen overal het minst en anesthesisten en radiologen het meest. Binnen de artsen in loondienst zijn er grote verschillen die samenhangen met hiërarchische positie en of er al dan niet wordt bijverdiend in een privépraktijk.

Er is een sterke samenhang tussen de bruto-inkomsten (gemiddeld over vrijgevestigde specialisten en specialisten in loondienst) en het aantal artsen: hoe meer artsen, hoe lager het inkomen. In Engeland zijn er 0,91 medisch specialisten per 1.000 inwoners, en in Nederland 0,98. In Duitsland en Denemarken, de landen met de laagste inkomens, zijn er respectievelijk 2,4 en 2,3 medisch specialisten per 1.000 inwoners.