Het rendement van cursussen voor laaggeletterden die een half jaar duren bedraagt ruim € 1000 per cursist. De baten bedragen € 3000 en de kosten bedragen € 2000. Het grootste deel van de baten bestaat uit gezondheidswinst en een hogere productiviteit en komt terecht bij de participanten.

Jaarlijks volgen ongeveer 10.000 laaggeletterden een cursus. Ongeveer 6.000 daarvan maken de cursus af. Dit levert een baat op van netto € 6 miljoen. Als alle 1,1 miljoen laaggeletterden tussen de 15 en 65 jaar een cursus zouden volgen met hetzelfde resultaat als de huidige cursisten dan zou dit de maatschappij een rendement opleveren van € 700 miljoen.