Wat is het doel van mededingingsrecht? Dat hangt af van het gekozen perspectief. Vanuit economisch perspectief is het doel het beschermen van de welvaart van de consument. Terwijl vanuit een juridisch perspectief het doel het beschermen van concurrentie is. Deze perspectieven verschillen in theorie misschien niet zoveel, maar in de praktijk des te meer. In het paper worden twee hoofdoorzaken besproken. Vanuit een juridisch oogpunt is het nu niet mogelijk om tegelijkertijd de voor- en nadelen van een fusie of overeenkomst, oftewel de zaak als geheel, te bekijken. Bovendien wordt de laatste jaren veel gebruik gemaakt van checklists, vaak ten koste van gezond verstand. De vraag is hoe we dit kunnen stoppen. Het economisch perspectief biedt uitkomst. Vanuit dit perspectief bekeken moet de wet worden herschreven om te zorgen voor betere sociale bescherming. In deze paper komt aan bod hoe dit kan worden gedaan.

Deze paper is ook gepubliceerd in het European Competition Journal: Baarsma, B.E. (2011). Rewriting European competition law from an economic perspective. European Competition Journal, 7, (3), pp. 559-585.