Dit rapport bevat een second opinion bij onderzoek van Ecorys. Ecorys heeft ten behoeve van de invoering van een kilometerprijs het autopark en het aantal autokilometers onderzocht. De studie van Ecorys is in de meeste opzichten zorgvuldig en adequaat uitgevoerd. De opmerkingen in deze second opinion betreffen uitzonderingen op deze algemene observatie.

Ten eerste blijkt de omvang van het autopark in Nederland niet eenvoudig te meten, ondanks de inspanningen van Ecorys. Er zijn ruim 100.000 personenauto’s die onder de kilometerprijs vallen maar waarover bijna niets bekend is. Ten tweede is het doel van de studie weliswaar verhelderd ten opzichte van de eerdere versie van het rapport, maar nog steeds wat abstract. Het is niet goed duidelijk waarom de gegevens van belang zijn voor de tarievenstructuur en niet voor de tarieven zelf. Ten derde is het jammer dat in het overzicht van inkomsten uit autobelastingen in hoofdstuk 7 de opbrengst van de provinciale opcenten op de Motorrijtuigenbelasting niet is meegenomen.

Tot slot een opmerking die niets afdoet aan de kwaliteit van de rapportage zelf. Het rapport is geschreven in de periode dat de kilometerheffing nog niet controversieel was verklaard. De veronderstelling dat de kilometerheffing ingevoerd wordt, lijkt nu achterhaald, al kan het onderwerp tijdens de kabinetsformatie weer op de agenda komen.