De regio Eindhoven heeft een aanvraag ingediend bij het Nota Ruimte Budget voor een zestal deelprojecten rond de A2-zone. Van deze zes deelprojecten is een Kengetallen Kosten-BatenAnalyse gemaakt door Buck Consultants International. Het ministerie van Economische Zaken heeft SEO Economisch Onderzoek gevraagd een second opinion van deze KKBA te maken. Dit rapport beschrijft deze second opinion.