Goede doelen in Nederland kunnen ieder jaar weer rekenen op een grote betrokkenheid vanuit de samenleving. Donateurs, bedrijven, overheden, vrijwilligers: velen steunen goede doelen op hun eigen manier. Deze betrokkenheid is gebaseerd op het vertrouwen dat de goede doelen goed werk doen. Dit laatste moeten de organisaties dag in dag uit laten zien. Zij moeten kwaliteit tonen bij de werving van inkomsten, bij het beheer van die middelen én bij de besteding ervan. Hier moeten zij open en transparant over communiceren. De Sectoranalyse Goede Doelen presenteert de resultaten van onafhankelijk onderzoek door SEO Economisch Onderzoek over het jaar 2008.