In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft SEO Economisch Onderzoek een marktonderzoek uitgevoerd naar de incassobranche. Dit onderzoek was inventariserend en richtte zich op vragen als: Hoeveel bedrijven zijn actief in de incassobranche? Wat zijn hun activiteiten? En: wat is de omvang van incassobedrijven in termen van personeel en omzet?

Het onderzoek is input voor de uitwerking van het wetsvoorstel Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki). Deze wet regelt beter toezicht op incassodienstverleners door aan hun werkwijze inhoudelijke eisen te stellen. Daarnaast bevat de wet een registratieverplichting. Een van de vragen voor dit onderzoek was of de incassobedrijven voldoende financiële veerkracht hebben om de extra lasten van dit toezicht te dragen.

De infographic vat de belangrijkste resultaten van het onderzoek samen.

Methode van onderzoek
Dit onderzoek is gebaseerd op gegevens van de Kamer van Koophandel (KvK). De gegevens van de KvK geven inzicht in het aantal incasso-ondernemingen, het aantal werkzame personen, het aantal bestuurders, de oprichtingsdatum en de dynamiek van de markt. Daarnaast is dit onderzoek gebaseerd op een enquête die is uitgezet onder de ruim 1.400 bedrijven die in het handelsregister staan ingeschreven. De enquête geeft inzicht in de omzet en kosten van de ondernemingen, het aantal incassotrajecten dat zij uitvoeren, het aantal buitenlandse ondernemingen en het specialisme. Daarnaast zijn er diepte-interviews gehouden met zowel ondernemers als met toezichthouders.

De minister van Rechtsbescherming heeft het onderzoek naar de Tweede Kamer gestuurd: Kamerbrief.