Van alle werkende Nederlanders is 73 procent voorstander van verplicht pensioensparen. Het draagvlak hiervoor is vooral groot onder werknemers (76 procent), maar zelfs van de zelfstandigen vindt 58 procent verplicht pensioensparen een goede zaak. Dit blijkt uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek in opdracht van de Pensioenfederatie.

Voorstanders van verplicht pensioensparen vinden de voordelen opwegen tegen de nadelen. Het meest genoemde voordeel is dat zij zich niet bezig hoeven te houden met hun pensioen. Het meest genoemde nadeel is dat de premie voor hun gevoel niet in overeenstemming is met de pensioenuitkering. 5 procent van de werkenden is tegen verplicht pensioensparen, maar zou wel voor verplicht pensioensparen zijn als de premie meer in overeenstemming is met hun pensioenuitkering. 14 procent van de werkenden wil onder geen beding verplicht worden tot pensioensparen. Zij willen zelf bepalen hoe ze sparen.

Degenen die onder geen beding verplicht willen worden tot pensioensparen zijn hoger opgeleid en financieel kundiger dan de groep die voor verplicht pensioensparen is. Maatsschappelijk gezien zijn zij niet minder solidair dan degenen die wel verplicht willen sparen, afgemeten aan de mate waarin zij bijdragen aan goede doelen en vrijwilligerswerk doen.

Sommige groepen hebben meer profijt van verplicht pensioensparen dan andere. Vrouwen en hoogopgeleiden leven gemiddeld langer dan mannen en laagopgeleiden. Van de mannen vindt slechts 20 procent dat vrouwen een hogere premie moeten betalen dan mannen omdat zij langer leven. 71 procent van de mannen vindt het geen probleem dat zij meebetalen aan de pensioenen van vrouwen. Van de laagopgeleiden vindt 33 procent dat hoogopgeleiden meer premie moeten betalen, terwijl 53 procent het geen probleem vindt dat zij meebetalen aan de pensioenen van hoogopgeleiden.

Er is groot draagvlak voor het doorbetalen van de pensioenpremie van arbeidsongeschikten. Belangrijkste reden daarvoor is dat mensen denken dat ze zelf ook arbeidsongeschikt kunnen worden. Als de arbeidsongeschiktheid is te wijten aan ongezond gedrag slinkt het draagvlak. Vooral gezonde mensen denken dat dat hen niet overkomt. Van de zeer gezonde mensen wil 54 procent niet meebetalen aan de pensioenopbouw van degenen die door een ongezonde leefstijl arbeidsongeschikt worden.

Binnen pensioenfondsen betalen jongeren mee aan de pensioenen van ouderen. Degenen die hun hele leven deelnemen aan een pensioenregeling krijgen wat zij teveel betaald hebben terug als zij oud zijn. Maar iemand die zelfstandige wordt op zijn 45ste krijgt het teveel betaalde niet terug. Van de werkenden onder de 35 jaar heeft 52 procent geen bezwaar tegen deze herverdeling van jong naar oud. Zij denken dat anders de premie voor ouderen te hoog wordt.