De economie staat, op het moment van het opmaken van dit rapport, in het teken van een voorzichtig herstel van een wereldwijde recessie. Die is begonnen in de financiële sector, maar heeft ook in allerlei andere sectoren diepe sporen nagelaten, waaronder het vastgoed en de bouw. Uit de cijfers blijkt dat 2008 voor het groenbedrijf over het algemeen een redelijk goed jaar was. Er is sprake van een gezonde omzetgroei (+5,3 procent), die gepaard gaat met een beperkte groei van de exploitatiekosten (+3,3 procent). De materiële kosten (+5,3 procent) zijn harder gegroeid dan de arbeidskosten (+3,2 procent). Deze mooie cijfers betekenen niet dat het overal rozengeur en maneschijn is: ook in 2008 is een groot deel van de bedrijven er niet in geslaagd het jaar met zwarte cijfers af te sluiten – wat voor een groot deel afgedekt wordt door een bescheiden beloning voor de ondernemers. Die wetenschap gecombineerd met het feit dat deze cijfers 2008 betreffen, en de gevolgen van de recessie daarmee nog niet of nauwelijks in de cijfers zichtbaar zijn, rechtvaardigt de titel van het rapport: Stilte voor de storm?