In opdracht van de gemeente Breda heeft SEO Economisch Onderzoek een stresstest uitgevoerd op de financiën van deze gemeente. Het doel van de stresstest is te onderzoeken wat de mogelijke gevolgen zijn van exogene schokken voor de financiële positie van een specifieke gemeente. De exogene schokken die onderzocht zijn betreffen een financiële crisis, een sociaaleconomische crisis, een vastgoedcrisis en een humanitaire ramp. Daarbij is ook onderzocht wat het effect is als het Rijk als gevolg van een verslechterd economisch klimaat bezuinigt op het Gemeentefonds. Naast het effect van de afzonderlijke crises is ook gekeken wat het effect zou zijn als meerdere crises zich tegelijk zouden voordoen.

De directe aanleiding voor het uitvoeren van een dergelijke stresstest is de grote economische onZekerheid met mogelijk ingrijpende gevolgen voor de gemeentelijke economie, de arbeidsmarkt en de woningmarkt. Het uitvoeren van een stresstest is in lijn met het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen.

Onderstaand rapport betreft de stresstest voor de gemeente Breda. SEO Economisch Onderzoek voerde ook stresstesten uit voor de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven, Haarlemmermeer en Leidschendam-Voorburg.