Een beeldbemiddelingsdienst biedt mensen met een auditieve beperking de mogelijkheid om met tussenkomst van een gebarentolk te telecommuniceren met horenden. Voor doofgeborenen en anderen voor wie gebarentaal de eerste taal is, is beeldbemiddeling het meest toegankelijk substituut voor spraaktelefonie. Daarmee sluit het goed aan bij de herziene Europese Universeledienstrichtlijn, die lidstaten verplicht ervoor te zorgen dat mensen met een beperking functioneel gelijkwaardige toegang hebben tot telecommunicatiediensten.

Alvorens te besluiten of een beeldbemiddelingsdienst zal worden geformaliseerd, heeft het ministerie van Economische Zaken behoefte aan meer inzicht in de verwachte jaarlijkse kosten van deze dienst. Dit rapport geeft inzicht in de kosten van het aanbieden van een geformaliseerde beeldbemiddelingsdienst in Nederland.

Afhankelijk van de geboden functionaliteit en openingstijden zal een beeldbemiddelingsdienst in Nederland ongeveer € 3 miljoen per jaar kosten. De kosten per minuut zouden rond € 4 komen te liggen. In de aanloopfase zullen de kosten door lager gebruik ook lager zijn, maar de kosten per minuut aanzienlijk hoger.