SEO Economisch Onderzoek heeft in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken onderzocht (i) in welke mate consumenten irritatie ondervinden van telemarketing en (ii) in hoeverre de huidige (zelf)regulering effectief is in het voorkomen van irritatie. Uit het onderzoek blijkt dat ruimt 90% van de consumenten telemarketing als storend ervaart, en 56% het dusdanig storend vindt dat zij zich hiervoor volledig willen laten afsluiten bij het blokkaderegister Infofilter. Belangrijke oorzaken van deze irritatie is de gepercipieerde inbreuk op de privacy en de ervaring van consumenten dat de aangeboden producten niet aansluiten bij de behoeftes.

Er zijn drie problemen met de huidige (zelf)regulering gesignaleerd. Ten eerste is Infofilter nog onvoldoende bekend onder consumenten waardoor consumenten onvoldoende op de hoogte zijn zich tegen ongewenste telemarketing te beschermen. Ten tweede heeft Infofilter een vrijwillig karakter: niet alle bedrijven zijn verplicht gebruik te maken van het blokkade register. Consumenten die zich hebben geregistreerd bij Infofilter worden dus nog steeds benaderd. Ten derde is er onduidelijkheid over de reikwijdte en betekenis van de huidige regulering zoals geformuleerd in artikel 11.7 lid 4 van de Telecommunicatiewet.