In dit rapport presenteert SEO Economisch Onderzoek haar bevindingen aangaande slot trading op Schiphol. Eerder onderzoek in opdracht van de Europese Commissie leidt mogelijk tot veranderingen in Europese regelgeving. SEO Economisch Onderzoek is daarom gevraagd effecten van slot trading mechanismen te analyseren, beleidsaanbevelingen te formuleren en op deze manier een bijdrage te leveren aan de strategische positionering van de Nederlandse overheid in het Europese overleg.