In het afgelopen decennium is onder economen, juristen en beleidsmakers veel discussie geweest over het effect van “neutrale” netwerken op – onder andere – innovatie door aanbieders van online/digitale diensten. Centrale vraag hierbij is of netwerkneutraliteit – het open en niet-discriminerend functioneren van het internet – leidt tot meer innovatie. Het Ministerie van Economische Zaken heeft SEO Economisch Onderzoek gevraagd om de economische mechanismen achter de innovatieversterkende werking van netwerkneutraliteit in kaart te brengen.

In dit onderzoek concludeert SEO dat netwerkneutraliteit leidt tot meer innovatie door kleinere dienstenaanbieders, de zogeheten content and application providers (CAPs), maar ook bevorderlijk kan zijn voor grotere CAPs en internetaanbieders. Dit gebeurt op drie manieren: (i) netwerkneutraliteit verkleint de marktmacht van internetproviders, (ii) netwerkneutraliteit vergroot de connectiviteit tussen eindgebruikers en CAPs, en (iii) netwerkneutraliteit voorkomt bepaalde kosten van traffic shaping – het ‘sturen’ van internetverkeer. De onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op deskresearch, met name bevindingen uit de florerende economische literatuur over netwerkneutraliteit.