Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd. Met de invoering van de Participatiewet is de toegang tot de Wsw afgesloten. Dat betekent dat er vanaf dat moment geen nieuwe instroom meer is en dat mensen alleen nog uitstromen uit de Wsw. Het Wsw-volume wordt dus elk jaar lager. Tegelijkertijd gaat het budget dat beschikbaar is voor de Wsw omlaag. Deze monitor is bedoeld om de onderliggende aannames voor de berekening van de fictieve rijksbijdrage voor de uitgaven Wsw te volgen. Het onderzoek bestaat uit een nulmeting en twee vervolgmetingen. Nu is de nulmeting uitgevoerd. Deze nulmeting betreft een referentiemeting waarmee de vervolgmetingen in perspectief worden geplaatst.