In dit onderzoek worden verschillende vragen gesteld over de gebruikersgids ‘Waarde van tijd en betrouwbaarheid in het goederenvervoer’. Daarbij gaat het met name om de mate waarin de tijdwaardering van verladers in het spoorvervoer verschilt van de tijdwaardering van vervoerders. Volgens de gebruikersgids verschilt de waardering van transporttijd van verladers die uitbesteden bij onder meer spoorvervoer namelijk niet significant van nul in modelschattingen. Dit zou betekenen dat deze verladers geen waardering toekennen aan reistijdwinsten. Van belang is of dit een toevallig empirisch resultaat is, of een conclusie met algemene geldigheid. De kernvraag van dit onderzoek is welke economische motieven in theorie en praktijk een rol spelen bij de afwegingen van vervoerders en verladers.