Het grootste deel van de re-integratietrajecten leidt niet tot de gewenste duurzame uitstroom naar werk. Er is weinig bekend over de grote groep mensen die na het volgen van een reintegratietraject geen werk vindt of het werk snel weer verliest. Dit rapport, in opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen, brengt in beeld in hoeverre mensen na een niet-succesvol eerste re-integratietraject binnen dezelfde uitkeringsperiode starten met een tweede traject. Tevens geeft dit rapport een antwoord op de vraag hoe het succes van tweede trajecten zich verhoudt tot het succes van eerste trajecten.